Obec Lietava

OZNAM
/sčítanie obyvateľov a bytov/
 
  Oznamujeme občanom, že v rámci prebiehajúceho sčítania obyvateľov  a bytov Obce Lietava, sú Vám priebežne do schránok distribuované letáky s podrobným postupom realizácie elektronického sčítania obyvateľov a bytov.
 
   V prípade potreby a pomoci zo strany Obce Lietava pre občanov na zadávanie údajov pre sčítanie obyvateľov a bytov, ktorí nemajú zabezpečenú dostupnosť k webovým službám Štatistického úradu SR, je na zadnej strane manuálu /letáku/ uvedený postup spolu so spôsobom komunikácie a kontaktným miestom, kde Vám zamestnaci obce zabezpečia splnenie zákonnej povinnosti.  
 
zdroj: obecný úrad
 
 

 

Aktuálne opatrenia a informácie COVID-19 

 zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.