Obec Lietava


SÚŤAŽ O DETSKÉ IHRISKO

Žilinský večerník, Kysucký večerník a NADÁCIA SPOLOČNE PRE REGIÓN pripravili súťaž o detské ihrisko v hodnote 5 000 €. Obec Lietava sa zapojila do tejto súťaže.

Ako môžete pomôcť obci vyhrať detské ihrisko ...

Do 4. novembra 2014 je potrebné vystrihnúť súťažný kupón uverejnený v Žilinskom večerníku, vyplniť ho a poslať do redakcie, prípadne priniesť na sekretariát obecného úradu, ktorý zabezpečí jeho odoslanie do redakcie.

Okrem našej obce je do súťaže zapojených ďalších 15-násť obcí a miest regiónu. S podporou občanov je reálna šanca vyhrať ihrisko pre našich najmenších. Víťazom sa stane obec alebo mesto, ktoré získa najviac hlasov v prepočte na jedného obyvateľa.

Prosíme podporte snahu o získanie ihriska pre naše deti...

 zdroj: obecný úrad

Realizujeme v 42. týždni /13. - 19. 10. 2014/

             
Úprava spodnej stavby - multifunkčné ihrisko   Inštalácia zariadenia "Ludovej izby obce Lietava"
 • Výstavba odvodnenia lokality Holý vŕšok a úprava spodnej stavby multifunkčného ihriska so zemnými prácami.
 • Úprava Ľudovej izby Lietava – inštalácia zbierkových predmetov a výšiviek.
 • Verejné obstarávanie na dodanie služby verejného osvetlenia – rekonštrukcia rozvádzačov, silových vedení, inštalácia LED svietidiel v katastri obce a údržba verejného osvetlenia/.
 • Prevod materiálu od Ministerstva obrany SR na základe darovacej zmluvy do majetku obce Lietava – náhradné zdroje elektrickej energie - /elektrocentrály 4 kVA a 1 kVA/ pre potreby civilnej ochrany a odstraňovanie havarijných situácií na území obce. 
 • Prevod pozemkov v správe Okresného úradu Žilina do vlastníctva obce za účelom majekto-právneho usporiadania cestných komunikácií v katastri obce.
 • Vývoz elektroodpadu z domácností v rámci separácie odpadov v Združení obcí Rajeckej doliny.
 • Vývoz objemového odpadu z domácností v rámci vývozu odpadov podľa rámcovej dohody so spoločnosťou T+T, a.s. /15. - 16. 10. 2014/.
 • Výstavba oddychovej zóny Lietava centrum a výstavba detských ihrísk v jednotlivých častiach obce.
 • Verejné obstarávanie – Výstavba oporného múru pre sanáciu svahovej deformácie – obec získala na projekt účelovú dotáciu z Úradu vlády SR. Pre projekt je vydané právoplatné stavebné povolenie.
 • Podujatie pri príležitosti mesiaca úcty k starším - 19. 10. 201 /nedeľa/ v Kultúrnom stredisku Lietava. 
 • Príprava Rozpočtu obce Lietava na rok 2015, programového rozpočtu na roky 2015-2017.

OFICIÁLNE STRÁNKY OBCE LIETAVA

 

       OFICIÁLNE STRÁNKY OBCE  LIETAVA  

Vítam Vás na oficiálnych stránkach obce Lietava, ktorých cieľom je zlepšenie informovanosti občanov o činnosti obce, jej orgánov a organizácií pôsobiacich na jej území. Prostredníctvom týchto stránok chceme Vám ich návštevníkom poskytnúť informácie o histórii a súčasnosti Lietavy, jej pamätihodnostiach, kultúrnych pamiatkach a aktuálnych udalostiach. Uvítame však aj Vašu spätnú väzbu, Vaše nápady, názory a prípadné pripomienky. Aj týmto spôsobom sa chceme ešte viac priblížiť k Vám, našim občanom a návštevníkom. 
                                                                               Ing. Pavol Gašpierik
                                                                                     starosta obce

Partnerské WEB stránky

            
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.