Obec Lietava

Uvítanie detí za roky 2019 a 2020

Narodenie dieťatka je najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež významná udalosť pre obec.
 
V našej obci sme v stredu 9. júna  v obradnej miestnosti postupne privítali deti narodené za posledné dva roky, z dôvodu pandemickej situácie.
V roku 2019 sa do radov našich najmladších občanov zapísalo 18 detí a v roku 2020 až 31 detí. S veľkou radosťou sme ich medzi nami privítali. Rodičia novonarodených detí boli po zapísaní sa do pamätnej knihy obce obdarovaní nielen symbolickým kvetom vďaky, ale aj malým darom a pamätným listom.
 
Rodičom touto cestou prajeme veľa krásnych spoločných chvíľ, ktoré budú naplnené smiechom a radosťou ich detičiek.
zdroj:obecný úrad

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru

pdf Vyhlásenie 508.8 KB
Zber papiera
výmenou za toaletný papier sa v našej obci uskutoční
dňa 15. 6.2021 /v utorok/ nasledovne:
1500 pred Jednotou v Majeri
1510 pred OcÚ v Lietave
1530 v Lietavskej Závadke
zdroj:obecný úrad

 

Aktuálne opatrenia a informácie COVID-19 

zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

OZNAM

Na základe epidemiologickej situácie podľa COVID AUTOMATU a obdržanej informácie od Odboru krízového riadenia Okresného úradu Žilina, ktorou sa aktualizovali podmienky testovania a refundácie nákladov, sa testovanie v obci Lietava nebude realizovať. 

zdroj: obecný úrad

Monografia Obce Lietava

 
     Oznamujeme záujemcom o MONOGRAFIU OBCE LIETAVA, že 1. vydanie publikácie je za účelom odkúpenia k dispozícii na Obecnom úrade Lietava v stránových hodinách. Bližšie informácie: p. Čibenková, tel. 041/5971027.     

Základné údaje

Obec Lietava - leží 12km juhozápadne od okresného a zároveň krajského sídla Žilina v nadmorskej výške 429 m. Katastrálne územie obce má rozlohu 10,2 km2. Nad obcou sa týčia zrúcaniny jedného z najroziahlejších hradov na Slovensku - hradu Lietava, ktorý je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V obci žije spolu 1441 obyvateľov (údaj k 12/2015).

Názov obce je odvodený od mena slovanskej bohyne mladosti a jari "Lyty-Lietavy-Lady", na ktorej počesť kedysi stála v miestach terajších zrúcanín hradu Lietava drevená svätyňa. História osídlenia katastra obce siaha do strednej doby bronzovej /1500-700 r.pred n.l./, čo dokazujú nálezy keramiky v Lietavskej jaskyni vo Farskej doline. Kataster obce tvoria časti Lietava, Majer a Lietavská Závadka. 

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.