Obec Lietava

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

pdf Ján Cviček 3.2 MB

Oznamy obyvateľom obce

28.05. 2015
OZNAMY OBYVATEĽOM
 
 
     Obec Lietava v spolupráci s poslancami miestneho zastupiteľstva sa rozhodli pravidelne informovať občanov obce Lietava a Lietavská Závadka o projektoch, ktoré prebehli, prebiehajú, alebo ich realizácia je plánovaná pre nasledujúce obdobie. Konáme tak v dobrej viere, že i takýmto konaním sa nám podarí rozšíriť informovanosť o aktivitách, ktoré sú realizované.
    Prostredníctvom tohto príspevku chceme hlavne informovať o rozšírení MŠ, poďakovať účastníkom prvo-májovej brigády, sprostredkovať stručné informácie o prebiehajúcich projektoch a pozvať deti z našej obce a blízkeho okolia na Cestu rozprávkovým lesom.
 
     Ostávame s pozdravom a prianím krásneho dňa
 
     Viac informácií v prílohe a na OÚ LIETAVA
pdf aktuality 511.9 KB
OZNAM PRE OBČANOV
 
     Oznamujeme občanom, že na základe Zmluvy o zriadení spoločného obecného úradu medzi účastníkmi zmluvy - obcami Lietava, Turie, Višňové, Podhorie, Lietavská Lúčka, Rosina, Lietavská Svinná-Babkov a Porúbka bol zriadený Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom: Obec Višňové, 013 23 Višňové 556, Pracovisko: Framborská 253/21, 010 01 Žilina /pri poliklinike Krankas, s.r.o. na Bratislavskej ulici/. Kontakty a úradné hodiny pre klientov sú uvedené v prílohe.
 
zdroj: Obecný úrad v Lietave
pdf oznam-stavebny-urad 348.5 KB

OFICIÁLNE STRÁNKY OBCE LIETAVA

 

       OFICIÁLNE STRÁNKY OBCE  LIETAVA  

Vítam Vás na oficiálnych stránkach obce Lietava, ktorých cieľom je zlepšenie informovanosti občanov o činnosti obce, jej orgánov a organizácií pôsobiacich na jej území. Prostredníctvom týchto stránok chceme Vám ich návštevníkom poskytnúť informácie o histórii a súčasnosti Lietavy, jej pamätihodnostiach, kultúrnych pamiatkach a aktuálnych udalostiach. Uvítame však aj Vašu spätnú väzbu, Vaše nápady, názory a prípadné pripomienky. Aj týmto spôsobom sa chceme ešte viac priblížiť k Vám, našim občanom a návštevníkom. 
                                                                               Ing. Pavol Gašpierik
                                                                                     starosta obce

 MIESTNA AKČNÁ SKUPINA RAJECKÁ DOLINA

 

     OBEC LIETAVA sa stala zakladajúcim členom občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Rajecká dolina“ (MAS Rajecká dolina).

    Veľmi jednoduchým a stručným spôsobom napísané - je to dobrovoľný zväzok verejno – súkromného partnerstva (s prevahou neverejného sektora) za účelom získania finančných prostriedkov na rozvoj nášho vidieka. Právne postavenie a vyvíjanie činnosti MAS je špeciálne pre tento účel upravené legislatívou. Na získanie základných informácií o postavení a mechanizme činnosti MAS Vám poskytujeme jej schválené Stanovy /klik/.

      Členmi MAS sa stalo všetkých 24 obcí a miest Rajeckej doliny a 25 ďalších subjektov neverejnej sféry. Novými členmi sa môže stať akákoľvek právnická a fyzická osoba, či už z podnikateľského alebo neziskového sektora. Zo strany záujemcu o členstvo je potrebné posúdiť, či jeho členstvo môže byť pre neho zaujímavé a zároveň, či môže byť perspektívne prínosom pre regionálny rozvoj, alebo samotnú MAS Rajecká dolina. Nové žiadosti o členstvo bude vyhodnocovať valné zhromaždenie združenia.          

   Vážení občania, podnikatelia, obchodní partneri, ak Vás tieto informácie oslovili, za účelom získania ďalších príp. aktuálnych informácii neváhajte kontaktovať starostu obce Lietava e-mail: oulietava@mail.t-com.sk alebo predsedu rady MAS Rajecká dolina - Ing. Pavol Tandara, tel.: 0917421740, e-mail: pavoltandara@gmail.com, alebo môžete zaslať žiadosť o prijatie za člena MAS priamo na adresu: Miestna akčná skupina Rajecká dolina, Ul. Fučíkova 339, 013 15  Rajec.

     Pri písaní žiadosti o členstvo prosíme uveďte okrem základných údajov o Vašej osobe/firme aj oblasť, v ktorej pôsobíte a ktorá by podľa Vás mala byť predmetom rozvojovej stratégie, príp. Vaše ďalšie podnety, či vízie regionálneho rozvoja v Rajeckej doline.   

                                            S pozdravom

                                                                                                                       Pavol Tandara, v. r.                                                                                                                     predseda rady

zdroj: MAS Rajecká dolina
          Obecný úrad Lietava
pdf stanovy 3.7 MB

Partnerské WEB stránky

            

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Lietava 2012-2022


pdf PHSR obce Lietava 2012 - 2022 2.6 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Obec Lietava, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.